Koga osrečimo?

Animal Angels

Animal Angels je neprofitna in v celoti prostovoljna organizacija, ki pomaga živalim, azilom, društvom in posameznikom tako v Sloveniji kot tudi izven slovenskih meja. Zgodba organizacije se je začela z nekaj posamezniki z veliko ljubezni do živali, ki so preko družbenega omrežja Facebook začeli zbirati hrano za lačne živali. Zaradi vse večjega odziva ljudi in vse večjih donacij, se je meseca maja 2011 ustanovilo društvo Animal Angels Slovenija – društvo za zaščito in pomoč živalim sveta in njihovim skrbnikom. 

Glavni poudarek delovanja organizacije je pomoč zavetiščem ter socialno ogroženim posameznikom, ki imajo doma žival, vendar zanjo ne morejo poskrbeti. Poleg tega rešujejo pse in muce z ulic, poskrbijo za cepljenja, sterilizacijo in kastracijo ter živali nameščajo v začasne ali stalne domove.

Več si lahko preberete na njihovi spletni strani.

Glas živali

Društvo Glas živali – Katja Novak je prostovoljno, samostojno in neprofitno društvo, ki opravlja dobrodelno in humanitarno dejavnost. V društvu se borijo za živali v stiski, ki nimajo svojega glasu, zato se postavijo zanje, postanejo njihov glas – glas živali.

Člani društva nudijo hrano in zdravila za živali v stiski, se trudijo zavrženim živalim poiskati nov dom, opozarjajo in delujejo proti nepravilnostim in kršitvam pri skrbi za živali ter informirajo ljudi o problematiki živali z vizijo reševanja vseh dejavnikov, ki jih živali v stiski potrebujejo.

Več si lahko preberete na njihovi spletni strani.

Društvo za zaščito živali Pomurja

V Društvu za zaščito živali Pomurja so se zbrali ljudje z željo na različne načine pomagati živalim, ki potrebujejo pomoč. Društvo je povsem prostovoljna in neprofitna organizacija, nastalo pa je izključno zaradi potrebe po pomoči živalim, ki same ne morejo odločati o svoji usodi in si ne morejo pomagati, saj so največkrat odvisne od tega, kako z njimi ravnajo ljudje.

Temeljni cilji delovanja društva so seznanjanje ožje in širše javnosti s področjem zaščite živali, vzgajanje pravilnega odnosa do živali, prirejanje dobrodelnih prireditev v korist živali, zmanjševanje števila rojstev nezaželenih živali in nudenje nujne zdravstvene oskrbe bolnim živalim, sprejemanje pisnih in ustnih prijav o mučenju živali ter druge naloge povezane z dobrobitjo in zaščito živali.

Več si lahko preberete na njihovi spletni strani.