Pravilnik

1. člen

Po teh pravilih prireja Spar Slovenija d. o. o., Letališka 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Spar) nagradno igro z dobrodelnim namenom oz. nagradno igro v reklamne namene na področju Republike Slovenije.

2. člen

Nagradna igra je nagradna igra v reklamne in dobrodelne namene z naslednjimi nagradami:

  • 1 x letna zaloga pasje hrane Scotty ali mačje hrane Molly
  • 10 x 10 EUR na SPAR Plus kartico 
  • 20 x igrača ali dodatek za pse
  • 20 x igrača za mačke

Hkrati bo Spar v sklopu dobrodelne nagradne igre pomagal tudi živalim v stiski. Ko bo merilec na spletni strani www.scotty-molly.si  dosegel cilj, bo Spar Slovenija d. o. o. društvom Animal angels, Glas živali ter DZŽ Pomurja razdelil skupno 10.000 dnevnih obrokov pasje hrane.

3. člen

Nagradna igra traja od 28. 9. do vključno 19. 10. 2016 in je objavljena na spletni strani www.scotty-molly.si. Nagradna igra se oglašuje tudi na drugih spletnih straneh.

4. člen

V nagradni igri sodelujejo vsi, ki bodo od 28. 9. do vključno 19. 10. 2016 posneli fotografijo svojega pasjega ali mačjega prijatelja ter jo objavili v galeriji na spletni strani www.scotty-molly.si. Z objavo fotografije v galeriji uporabnik dovoljuje javno objavo fotografije na spletni strani www.scotty-molly.si in njeno morebitno uporabo v promocijske namene dobrodelne akcije. Hkrati z objavo fotografije sodelujoči prenese vse avtorske pravice na Spar Slovenija. Organizator nagradne igre si pridružuje pravico, da vse neprimerne fotografije, ki niso v skladu s pravilnikom oziroma ne odražajo namena akcije, brez predhodnega obvestila izbriše.

Med vsemi sodelujočimi bo 3-članska komisija v sestavi predstavnikov Spar Slovenija in Agencije AV Studio naključno izžrebala 51 fotografij 
ter avtorje nagradila z: 

  •  1 x letna zaloga pasje hrane Scotty ali mačje hrane Molly
  • 10 x 10 EUR na SPAR Plus kartico 
  • 20 x igrača ali dodatek za pse
  • 20 x igrača za mačke

5. člen

Nakup ni pogoj za sodelovanje.

6. člen

Nagradno žrebanje bo 21. 10. 2016 na sedežu organizatorja nagradne igre.

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.scotty-molly.si najkasneje 24. 10. 2016. Nagrajenci morajo na elektronski naslov info@scotty-molly.si v 8 dneh od objave sporočiti svoje podatke, na podlagi katerih bodo o prejemu nagrade obveščeni po elektronski pošti. Nagrade bodo prejeli po pošti oz. po dogovoru. Nagrajenci, ki bodo prejeli 10 EUR na SPAR Plus kartico, morajo organizatorju pred prejemom nagrade sporočiti tudi številko svoje SPAR Plus kartice. V kolikor kartice še nimajo, jo morajo za prejem nagrade pridobiti.

7. člen

Vrednost prve nagrade  (1 x letna zaloga pasje hrane Scotty ali mačje hrane Molly) presega vrednost 42 EUR. Nagrajenec je v tem primeru zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado. Nagrajenec mora pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko.

Ostale nagrade (10 x 1 kg pasje hrane Scotty ali mačje hrane Molly, 10 x 10 EUR na SPAR Plus kartico, 20 x igrača ali dodatek za pse, 20 x igrača za mačke) ne presegajo 42 EUR, zato zanje nagrajenec ni dolžan posredovati svoje davčne številke, prav tako nagrajenec nagrade ne prijavi v davčno osnovo v davčnem letu.

Pridobljene nagrade ni možno zamenjati za gotovino.

8. člen

Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre in podeljevanja nagrad v nagradni igri. Organizator nagrade jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglaša, da lahko organizator nagradne igre objavi njegovo ime in priimek na spletni strani www.scotty-molly.si v primeru, da bo sodelujoči izžreban kot prejemnik nagrade. Ime in priimek nagrajenca bo na navedeni spletni strani objavljeno 30 dni. Osebni podatki se uničijo v roku 30 dni od zaključka nagradne igre.

Skladno s 30. in 31. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov lahko oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, zaprosi pri upravljavcu osebnih podatkov za njihovo posredovanje. Upravljavec zbirke osebnih podatkov bo podatke sporočil najkasneje v roku 15 dni po prejemu zahteve oz. v enakem roku sporočil, da podatkov ne bo posredoval.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Spar Slovenija d. o. o..

9. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

10. člen

Pravila pričnejo veljati 28. 9. 2015

                                                                                               

SPAR SLOVENIJA d.o.o.